Disclaimer

Disclaimer

De website www.matsnederland.nl wordt beheerd door Matsjezelf B.V. en we hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen ervan. Garanties ten aanzien van volledigheid en juistheid van de inhoud van deze website wordt door Mats Jezelf B.V. op geen enkele wijze gegeven. Mats Jezelf B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade (in de breedste zin des woords) die voortvloeit uit het gebruik van de website of het niet kunnen bereiken van deze website.

Het is een ieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mats Jezelf B.V. informatie die is opgenomen in deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Mats Jezelf B.V. neemt noch verantwoordelijkheid voor informatie op deze website die afkomstig is van derden noch voor informatie die is opgenomen op websites waarnaar op deze site verwijzingen zijn opgenomen (via hyperlinks, banners, buttons en dergelijke). Deze disclaimer kan te allen tijde door Mats Jezelf B.V. worden aangepast.

Mats Jezelf B.V. heeft het Mats spaar- en kortingsprogramma aangemeld bij het College van Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) te Den Haag onder nummer m1367759.

Kijk voor de algemene voorwaarden op deze link: Algemene voorwaarden.

Bezoek ook onze overige pagina’s:

Contact
Algemene voorwaarden
Hoe werkt het
Registreren
Sportverenigingen
Welkom bij Mats